Mời các bạn đăng ký thông tin trước khi tham gia

Điền thông tin cá nhân
  1.  

Hướng dẫn và lưu ý


  • Cuộc thi tổ chức vào lúc 09h00 và kết thúc lúc 24h00 các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6 trong khoảng thời gian từ 18/4/2018 đến hết ngày 04/5/2018 (tổng có 10 ngày thi).

  • Tại mỗi ngày thi, người tham gia sẽ trả lời 05 câu hỏi trắc nghiệm trong khoảng thời gian tối đa là 180 giây.

  • Ban Tổ chức trao 10 giải thưởng/ngày, mỗi giải trị giá 200.000 đ cho CBCNV có câu trả lời đúng và nhanh nhất. Tùy theo tình hình, Ban Tổ chức sẽ căn cứ địa chỉ email của CBCNV để trao giải những cá nhân xuất sắc tham gia cuộc thi dựa trên các tiêu chí về chất lượng bài dự thi trong 10 ngày thi.

  • Ban Tổ chức sẽ căn cứ địa chỉ email của CBCNV, số lượng/tỷ lệ CBCNV tham gia và trúng giải để làm cơ sở lựa chọn ra các đơn vị đạt giải thưởng tập thể dựa trên các tiêu chí (Số CBCNV của đơn vị tham gia Cuộc thi, tổng số lượt tham gia của đơn vị, tỷ lệ CBCNV tham gia của đơn vị, tỷ lệ lượt tham gia của đơn vị, số giải thưởng mà CBCNV đạt được v.v…) thông báo kết quả trên Website của Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn và mạng LAN.